LEJEBETINGELSER STRANDHUSET MOLS

1. Strandhuset Mols

Strandhuset Mols er til 24 prs. Dette er det tilladte antal prs. der kan opholde sig i Strandhuset Mols. Såfremt lejer ønsker at være flere i huset skal dette aftales på forhånd med ejer af Strandhuset Mols. Der kan mod en merbetaling gives tilladelse til dette. Der kan dog aldrig overnatte flere end 24 prs. i huset.

Prisen for at være flere i huset afhænger af selskabet art. Såfremt der opholder sig flere end oplyst, vil der komme en ekstra opkrævning på dette.

1.1 Ansvar

Ophold i huset skal forgår på ansvarligvis med respekt for huset, inventar mm. Såfremt dette ikke overholdes er lejer forpligtet til et betale for opståede skader.

1.2 Telt og campingvogn

Det er ikke tilladt at opstille telt, campingvogn og lignende på eller ved Dragsmurvej 27.

1.3 Husdyr

Hund kan kun medbringes, såfremt dette er aftalt med Strandhuset Mols på forhånd. Strandhuset Mols kan til en hver tid kræve at hunden ikke må opholde sig på grunden eller i huset såfremt det skønnes at dyret laver skader på ejendommen. 

Skader forvoldt af hund vil blive opkrævet af lejer. Afføring må ikke foregå på grunden eller ejendommen. Såfremt dette er sket, vil der blive opkrævet gebyr for fjernelse.

1.4 Swimmingpool, spa og vildmarkskar

Lejer er af sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at følge enhver anvisning vedrørende swimmingpoolens, spaet og vildtmarkskarets brug fra ejer. Lejer er selv ansvarlig for brugen. Børn må ikke opholde sig i poolområdet uden opsyn af voksne. Alt ophold er på eget ansvar.

1.5 Personligt ansvar

Alt ophold i og på Strandhuset Mols ́s arealer foregår på eget ansvar. Ulykker påhviler lejers eget ansvar.​

2. Lejeperiode

Aftales med Strandhuset Mols ved booking.

2.1 Ankomst

Aftales med Strandhuset Mols ved booking

2.2 Afrejse

Huset afleveres på det aftalte tidspunkt for afrejse, klart til rengøring. Der er obligatorisk rengøring som altid betales senest ved ankomst. Såfremt huset ikke er gjort klart til rengøring, vil lejer blive afregnet for ekstra

rengøring.

3. Klart til rengøring

Lejer er forpligtet til at sørge for, at alt service er ordenligt rengjort, sætte service på anvist plads, tømme køle og fryseskabe. Tømme alle affaldsspande (der skal altid knude på poserne), samt foretage oprydning i og omkring Strandhuset Mols før afrejse.

Opvaskemaskinen er tomt og vand og filter renset.
Ovn og køleskabe rengjorte.

Komfur vasket og ”riste” køres igennem opvaskeren på en bakke.​

Alle møbler skal stå som ved ankomst, både inde og ude. Det anbefales ikke at flytte på spisebordene da disse er meget tunge og kan lave mærker i gulvene.

Sengetæpper foldes sammen og ligges på sengene, sengene skal ikke redes. Såfremt huset ikke afleveres som beskrevet, skal lejer betale omkostninger som er forbundet med at få bragt disse i orden.

Rengøring udover det sædvanlige vil blive efterfaktureret og stå på lejers afregning.

4. Forbrugsudgifter/Depositum

Priser er oplyst ved booking.

Efter gennemgang af huset i forbindelse med rengøring, vil der blive tilsendt en forbrugsopgørelse.

Såfremt der er penge tilbage fra depositum, vil forbrugsudgifterne blive trukket fra dette beløb. Men først og fremmest er depositum til at dække evt. uheld der måtte opstå under lejeperioden. 

Er tilfældet, er der ikke er penge tilovers vil faktura blive fremsendt pr. Mail. Det er lejers ansvar at Strandhuset Mols informeres hvis lejer

har fået ny mailadresse eller tlf.nr.

5. Priser og betalinger

Ved bestilling betales 1. rate på 50 % af den samlede lejepris, dette er lejers garanti for reserveringen.

2. rate, som udgør restbetalingen på 50 %, forfalder senest 2 måneder inden ankomst dato.

Ved bestilling med ankomst indenfor 2 måneder betales den fulde lejepris straks.

Der betales for forbrugsudgifter til strøm, vand, varme, gas & brænde efter gældende priser.​

6. Annullering/ændringer

En annullering kan kun ske skriftligt, og er først gældende fra den dag, den er Strandhuset Mols i hænde.

Annullering kan ske under følgende regler;

a) Fra bookingdato og indtil 80 døgn før indflytning betales 50 % af det samlede lejebeløb.

b) Fra 79 døgn før indflytning betales 100 % af det samlede lejebeløb.

Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted, i samme tidsrum og til samme pris, accepterer Strandhuset Mols en navneforandring mod betaling af gebyr på DKK 1500,- Meddelelse herom skal tilgå Strandhuset Mols skriftligt.

7. Mangler, reklamation og afhjælpning

Strandhuset Mols overlades til lejer uden mangler. Såfremt lejer ved overtagelse af feriehuset konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved feriehuset, påhviler det lejer straks at reklamere, idet lejer i

benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende.

​Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 24 timer fra lejeperiodens begyndelse. Reklamationer skal rettes til ejer.

Strandhuset Mols har ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler. Lejer er i tilfælde af reklamation forpligtet til at indrømme Strandhuset Mols en rimelig tidsfrist til at rette op på fejl og mangler.

8. Begivenheder med over 24 gæster

Skal altid aftales med Strandhuset Mols ved bestilling. Strandhuset Mols kan til enhver tid ophæve booking hvis dette ikke er overholdt.

8.1 Kok og personale

Strandhuset Mols har tidligere været restaurant og har derfor egen kok og personale ansat. Såfremt lejer skal bruge kok eller tjenere til en anledning aftales dette ved bestilling. Det er ikke tilladt at medbringe egen kok til

fester over 24 prs. Medmindre dette er aftalt med Strandhuset Mols ved bestilling. 

Sker dette forbeholder Strandhuset Mols sig ret til at annullere booking straks, uden refundering. Det er altid tilladt at medbringe egne drikkevarer i forbindelse med alle arrangementer.

Såfremt lejebetingelserne ikke overholdes vil der blive faktureret for evt. afvigelser.​​

​Telefon

29 47 69 15

​CVR-nummer

​25006801​